Kancelaria Piłat & Partnerzy | Restrukturyzacja Przedsiębiorstw
Skip to content

Gdy fala jest spokojna, kierować statkiem może nawet dziecko. Wystarczy spokojny i wyważony nadzór osoby kompetentnej. Jednak gdy nawigujesz w czasach burzy, każdy ruch sterem musi być pewny i przemyślany. Margines błędu jest tak niewielki, że jedna pomyłka może zadecydować o zatonięciu całego statku. Wówczas nie wystarczą spokój i nabyte wcześniej kompetencje. Trzeba wiedzy i precyzyjnych wskazówek do efektywnego, dynamicznego działania pod presją czasu i ciężarem sytuacji zewnętrznej. 

Podobnie jest z zarządzaniem firmy w czasach kryzysu. Rzadko kiedy da się po prostu „płynąć wprost“. Potrzebne są ciągłe i nieustanne większe lub mniejsze korekty kursu. Inaczej w każdej chwili firma może pójść na dno.  Aby tego uniknąć trzeba posłuchać doradców, których wiedza i kompetencje zostały już wcześniej sprawdzone w podobnych, burzliwych realiach. Doradców, którzy jak doświadczony nawigator pomogą Państwu przetrwać burzę i wypłynąć na “spokojne wody”.  O tym są webinary dr Wojciecha Piłata, na które nieustannie zapraszam w imieniu calej kancelarii. W najbliższych dniach polecam także okazję do odbycia bezpłatnej konsultacji w ramach Dnia Darmowej Prady Prawnej. 

Radca Prawny Ewa Piłat

Radca Prawny Ewa Piłat

Gdy fala jest spokojna, kierować statkiem może nawet dziecko. Wystarczy spokojny i wyważony nadzór osoby kompetentnej. Jednak gdy nawigujesz w czasach burzy, każdy ruch sterem musi być pewny i przemyślany. Margines błędu jest tak niewielki, że jedna pomyłka może zadecydować o zatonięciu całego statku. Wówczas nie wystarczą spokój i nabyte wcześniej kompetencje. Trzeba wiedzy i precyzyjnych wskazówek do efektywnego, dynamicznego działania pod presją czasu i ciężarem sytuacji zewnętrznej. 

Podobnie jest z zarządzaniem firmy w czasach kryzysu. Rzadko kiedy da się po prostu „płynąć wprost“. Potrzebne są ciągłe i nieustanne większe lub mniejsze korekty kursu. Inaczej w każdej chwili firma może pójść na dno.  Aby tego uniknąć trzeba posłuchać doradców, których wiedza i kompetencje zostały już wcześniej sprawdzone w podobnych, burzliwych realiach. Doradców, którzy jak doświadczony nawigator pomogą Państwu przetrwać burzę i wypłynąć na “spokojne wody”.  O tym są webinary dr Wojciecha Piłata, na które nieustannie zapraszam w imieniu calej kancelarii. W najbliższych dniach polecam także okazję do odbycia bezpłatnej konsultacji w ramach Dnia Darmowej Prady Prawnej. 

Radca Prawny Ewa Piłat

Windykacja na “strusia”, czy na “pieniacza”? Jak szybko odzyskać pieniądze? 

Jak wyglądają dłużnicy z punktu widzenia komorników i windykatorów? Jeśli wierzyć dziennikarce Joannie Podgórskiej – okazuje się, że komornicy mają swoje określenia na poszczególne „typy” dłużników. Są to, kolejno: „na strusia” (dłużnik, który udaje, że długu nie ma), „z poczuciem mocy” (dłużnik, który czuje bezkarność), „pieniacz” (podobno najgorszy typ), „bezradny” (tu mowa najczęściej o dłużnikach, którzy wpadli w spirale kredytowe) oraz „emeryci” (którzy wnukom kupują lodówki na kredyt).

Dlaczego o tym mowa? Otóż dla skutecznej windykacji wierzytelności niezbędna jest wiedza, kogo mamy po drugiej stronie. Mówiąc wprost – do której z opisanych obrazowo kategorii możemy zaliczyć naszego dłużnika. Wiedza o przyczynach powstania długów pozwala wierzycielowi odpowiednio dobrać model działania. Czasami motywacją dla dłużnika do porozumienia się może być nie kolejny wniosek egzekucyjny, lecz czynność, która sprawi mu kłopot w bieżącym działaniu. W zakresie odzyskiwania długów działamy na rynku jeszcze od zeszłego stulecia. Czas ten był wystarczający, by zdobyć odpowiednie doświadczenie merytoryczne i przetestować skuteczność szerokiego wachlarza instrumentów prawnych. Pomagamy. 

Wojciech Piłat mentorem wspierającym Women In Law

Windykacja na “strusia”, czy na “pieniacza”? Jak szybko odzyskać pieniądze? 

Jak wyglądają dłużnicy z punktu widzenia komorników i windykatorów? Jeśli wierzyć dziennikarce Joannie Podgórskiej – okazuje się, że komornicy mają swoje określenia na poszczególne „typy” dłużników. Są to, kolejno: „na strusia” (dłużnik, który udaje, że długu nie ma), „z poczuciem mocy” (dłużnik, który czuje bezkarność), „pieniacz” (podobno najgorszy typ), „bezradny” (tu mowa najczęściej o dłużnikach, którzy wpadli w spirale kredytowe) oraz „emeryci” (którzy wnukom kupują lodówki na kredyt).

Dlaczego o tym mowa? Otóż dla skutecznej windykacji wierzytelności niezbędna jest wiedza, kogo mamy po drugiej stronie. Mówiąc wprost – do której z opisanych obrazowo kategorii możemy zaliczyć naszego dłużnika. Wiedza o przyczynach powstania długów pozwala wierzycielowi odpowiednio dobrać model działania. Czasami motywacją dla dłużnika do porozumienia się może być nie kolejny wniosek egzekucyjny, lecz czynność, która sprawi mu kłopot w bieżącym działaniu. W zakresie odzyskiwania długów działamy na rynku jeszcze od zeszłego stulecia. Czas ten był wystarczający, by zdobyć odpowiednie doświadczenie merytoryczne i przetestować skuteczność szerokiego wachlarza instrumentów prawnych. Pomagamy. 

Wojciech Piłat mentorem wspierającym Women In Law

Nasza kancelaria w liczbach

lat doświadczenia
zadowolonych klientów
specjalistów
zakończonych restrukturyzacji, przekształceń i likwidacji
przeprowadzonych spraw sądowych

Upadłość jako szansa na umorzenie długów – jak to wychodzi w praktyce?

Badania są bezlitosne. Zadłużenie jednej osoby to nie tylko jej osobisty problem. To problem dla jego rodziny, potencjalnego pracodawcy, a także dla budżetu państwa – osoby niepracujące lub pracujące „na czarno” nie płacą podatku dochodowego.  Dlatego też w upadłości nie zawsze chodzi o to, by spłacić wierzycieli. Często jest wręcz przeciwnie – chodzi o to, żeby dłużnik znów mógł wrócić do normalnego życia. Pracować i płacić podatki. Nazywane jest to “polityką drugiej szansy” dla osób zadłużonych. Nawet gdy wskutek postępowania upadłościowego tylko część długów zostanie spłacona, to pozostała część niemal zawsze zostanie upadłemu umorzona.

Dłużnik może również zawrzeć układ z wierzycielami, tj. samodzielnie uzgodnić z wierzycielami termin spłaty długu i wielkości spłacanego zadłużenia. W przypadku jego wynegocjowania, a następnie wykonania, upadły może zachować całość lub część swojego majątku. Tak, jak nie ma dwóch takich samych życiorysów, tak samo nie ma dwóch takich samych upadłości. Jednak w toku każdej upadłości konsumenckiej kluczowe znaczenie mają dwa momenty.

Pierwszy z nich następuje w chwili, gdy sąd rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości. Od tego zależy, czy droga do całkowitego oddłużenia zostanie otwarta. O upadłość konsumencką może ubiegać się także osoba bez żadnego majątku i dochodów, a przepisy nie przewidują górnej granicy ilości długów, czy ich łącznej kwoty (tytułem przykładu podam, iż z pomocą naszej kancelarii o upadłość konsumencką ubiegał się dłużnik, na którym ciążyło ponad 20 mln zł osobistych długów).

Przedsiębiorca w toku upadłości konsumenckiej i 20 mln zł oddłużenia

Ciekawy „case study” czyli studium przypadku z upadłości przedsiębiorcy. Nie jest on typowy – dotyczy on wniosku upadłościowego skierowanego przeciwko naszemu klientowi. Wniosek o ogłoszenie upadłości został skierowany przez wierzyciela, z którym nasz klient pozostawał w sporze. Zasadniczo od 2016 r. jest jasno powiedziane, że wierzytelność sporna nie może być podstawą ogłoszenia upadłości. Wcześniej jednak niekiedy budziło to wątpliwości, a wniosek został złożony jeszcze na podstawie wcześniejszych przepisów. Wierzycielowi udało się przekonać sąd, że wierzytelność nie jest sporna i należy zbadać, czy spółka ma dostateczny majątek na pokrycie kosztów upadłości. W jaki sposób?

Postępowanie sanacyjne sposobem na kompleksową restrukturyzację firmy

Udanych restrukturyzacji nigdy za wiele. Doświadczenie uczy, że uzdrowienie firmy znajdującej się w trudnej sytuacji jest zazwyczaj korzystniejsze, niż np. jej likwidacja poprzez upadłość. Korzyść uzyskują nie tylko właściciele firmy. Wierzyciele mają szansę uzyskać zwrot wyższych kwot, a kontrahenci nie tracą biznesowego partnera. Dlatego też warto z uwagą przyglądać się wszelkim nowym instrumentom ekonomicznym i prawnym, które mają umożliwiać skuteczną restrukturyzację przedsiębiorców. Nowa ustawa prawo restrukturyzacyjne z 1 stycznia 2016 roku wprowadziła między innymi narzędzie postępowania sanacyjnego. Ma ono na celu umożliwienie zadłużonym przedsiębiorcom uniknięcia upadłości poprzez wdrożenie tzw. postępowania restrukturyzacyjnego. Spośród czterech rodzajów postępowań uregulowanych w ustawie, to jest tym najbardziej optymalnym, które umożliwia sprawne i kompleksowe przekształcenie firmy oraz stwarza realne szanse na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. 

Przeczytaj, co mówią o nas nasi klienci:

Kancelaria Piłat & Partnerzy

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Współautor: adwokat dr Wojciech Piłat, Partner Zarządzający Kancelarii Piłat & Partnerzy

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, a także asesorów i aplikantów komorniczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców współpracujących z komornikami w toku postępowań egzekucyjnych, jak również pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Kancelaria Piłat & Partnerzy
Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Współautor: adwokat dr Wojciech Piłat, Partner Zarządzający Kancelarii Piłat & Partnerzy

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, a także asesorów i aplikantów komorniczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców współpracujących z komornikami w toku postępowań egzekucyjnych, jak również pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Chcesz otrzymywać na bieżąco specjalistyczne newsy i artykuły z naszej kancelarii? Zapisz się na naszego newslettera. Obiecujemy nie “spamować” tylko edukować 🙂
©Piłat & Partnerzy 2019 | Powered by LiT Polska