Piłat i Partnerzy Życzenia Świąteczne

Przede wszystkim wszystkiego, co najlepsze w Nowym 2020 Roku!

Na wstępie napiszę kilka słów od siebie – ponieważ chciałbym, abyś poznał moją kancelarię nieco bliżej, zanim cokolwiek zdecydujesz.

Odkąd zostałem prawnikiem, uczę się nieustannie dwóch rzeczy. Po pierwsze – jak, poznając sytuację, w której znalazł się klient – starać się dostrzegać rozwiązania, a nie problemy. Po drugie – jak rozmawiając z “nie-prawnikami”, mówić “ludzkim głosem” – tak, by przekazując jasne, precyzyjne i zrozumiałe komunikaty prawnicze ukazać jednocześnie rozmiar osobistej empatii do klienta, jaka zawsze mi towarzyszy. Mój zespół i ja bardzo lubimy swoją pracę. Lubimy szukać rozwiązań tam, gdzie ich z pozoru nie widać, lubimy osiągać założone cele procesowe, lubimy rozbrajać problemy klientów dając im jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Lubimy, kiedy klient sprawiedliwie wynagradza nas za poniesiony wysiłek, kiedy zapomina o rozwiązanym problemie a nie o kontakcie i dalszej współpracy z nami. Lubimy, kiedy wraca.

Jesteśmy dobrzy w swojej pracy. Sprawdź nas.

adw. dr Wojciech Piłat

Piłat i Partnerzy Życzenia Świąteczne

Przede wszystkim wszystkiego, co najlepsze w Nowym 2020 Roku!

Na wstępie napiszę kilka słów od siebie – ponieważ chciałbym, abyś poznał moją kancelarię nieco bliżej, zanim cokolwiek zdecydujesz.

Odkąd zostałem prawnikiem, uczę się nieustannie dwóch rzeczy. Po pierwsze – jak, poznając sytuację, w której znalazł się klient – starać się dostrzegać rozwiązania, a nie problemy. Po drugie – jak rozmawiając z “nie-prawnikami”, mówić “ludzkim głosem” – tak, by przekazując jasne, precyzyjne i zrozumiałe komunikaty prawnicze ukazać jednocześnie rozmiar osobistej empatii do klienta, jaka zawsze mi towarzyszy. Mój zespół i ja bardzo lubimy swoją pracę. Lubimy szukać rozwiązań tam, gdzie ich z pozoru nie widać, lubimy osiągać założone cele procesowe, lubimy rozbrajać problemy klientów dając im jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Lubimy, kiedy klient sprawiedliwie wynagradza nas za poniesiony wysiłek, kiedy zapomina o rozwiązanym problemie a nie o kontakcie i dalszej współpracy z nami. Lubimy, kiedy wraca.

Jesteśmy dobrzy w swojej pracy. Sprawdź nas.

adw. dr Wojciech Piłat

Kancelaria Piłat

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Współautor: adwokat dr Wojciech Piłat, Partner Zarządzający Kancelarii Piłat & Partnerzy

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, a także asesorów i aplikantów komorniczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców współpracujących z komornikami w toku postępowań egzekucyjnych, jak również pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Kancelaria Piłat
Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Współautor: adwokat dr Wojciech Piłat, Partner Zarządzający Kancelarii Piłat & Partnerzy

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, a także asesorów i aplikantów komorniczych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców współpracujących z komornikami w toku postępowań egzekucyjnych, jak również pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Kancelaria Piłat

GetBack – jaki jest koniec jednej z największych afer na rynku kapitałowym?

Choć największy szum medialny już minął, to sprawa wciąż budzi emocje. Najlepszym tego dowodem jest to, że do naszej Kancelarii wciąż zgłaszają się osoby, które na swoje nieszczęście zakupiły obligacje GetBack S.A. Zarząd firmy w areszcie, kilkanaście tysięcy poszkodowanych, ok. 2,6 mld zł niespłaconych długów. Układ teoretycznie zawarty, ale wciąż niezatwierdzony przez sąd, więc końca sprawy nie widać.


Jak można więc pokrótce skomentować aferę z obligacjami GetBack?

Upadłość przedsiębiorcy po zmianach – śpieszyć się, czy czekać?

Nadchodząca zmiana w prawie upadłościowym znacznie wpłynie na przyśpieszenie procesu decyzyjnego w ogłaszaniu upadłości, gdyż sąd nie będzie już rozpatrywał Twoich intencji na pierwszym etapie procesu. W rezultacie, upadłość konsumencką będzie mógł ogłosić w zasadzie każdy, gdyż powód Twojej nieszczęśliwej sytuacji nie będzie tutaj istotny. Czy to wszystkie pozytywne zmiany? 

Postępowanie sanacyjne sposobem na kompleksową restrukturyzację firmy

Udanych restrukturyzacji nigdy za wiele. Doświadczenie uczy, że uzdrowienie firmy znajdującej się w trudnej sytuacji jest zazwyczaj korzystniejsze, niż np. jej likwidacja poprzez upadłość. Korzyść uzyskują nie tylko właściciele firmy. Wierzyciele mają szansę uzyskać zwrot wyższych kwot, a kontrahenci nie tracą biznesowego partnera. Dlatego też warto z uwagą przyglądać się wszelkim nowym instrumentom ekonomicznym i prawnym, które mają umożliwiać skuteczną restrukturyzację przedsiębiorców. Nowa ustawa prawo restrukturyzacyjne z 1 stycznia 2016 roku wprowadziła między innymi narzędzie postępowania sanacyjnego. Ma ono na celu umożliwienie zadłużonym przedsiębiorcom uniknięcia upadłości poprzez wdrożenie tzw. postępowania restrukturyzacyjnego. Spośród czterech rodzajów postępowań uregulowanych w ustawie, to jest tym najbardziej optymalnym, które umożliwia sprawne i kompleksowe przekształcenie firmy oraz stwarza realne szanse na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. 

Kancelaria Piłat

GetBack – jaki jest koniec jednej z największych afer na rynku kapitałowym?

Choć największy szum medialny już minął, to sprawa wciąż budzi emocje. Najlepszym tego dowodem jest to, że do naszej Kancelarii wciąż zgłaszają się osoby, które na swoje nieszczęście zakupiły obligacje GetBack S.A. Zarząd firmy w areszcie, kilkanaście tysięcy poszkodowanych, ok. 2,6 mld zł niespłaconych długów. Układ teoretycznie zawarty, ale wciąż niezatwierdzony przez sąd, więc końca sprawy nie widać.


Jak można więc pokrótce skomentować aferę z obligacjami GetBack?

Upadłość przedsiębiorcy po zmianach – śpieszyć się, czy czekać?

Nadchodząca zmiana w prawie upadłościowym znacznie wpłynie na przyśpieszenie procesu decyzyjnego w ogłaszaniu upadłości, gdyż sąd nie będzie już rozpatrywał Twoich intencji na pierwszym etapie procesu. W rezultacie, upadłość konsumencką będzie mógł ogłosić w zasadzie każdy, gdyż powód Twojej nieszczęśliwej sytuacji nie będzie tutaj istotny. Czy to wszystkie pozytywne zmiany? 

Postępowanie sanacyjne sposobem na kompleksową restrukturyzację firmy

Udanych restrukturyzacji nigdy za wiele. Doświadczenie uczy, że uzdrowienie firmy znajdującej się w trudnej sytuacji jest zazwyczaj korzystniejsze, niż np. jej likwidacja poprzez upadłość. Korzyść uzyskują nie tylko właściciele firmy. Wierzyciele mają szansę uzyskać zwrot wyższych kwot, a kontrahenci nie tracą biznesowego partnera. Dlatego też warto z uwagą przyglądać się wszelkim nowym instrumentom ekonomicznym i prawnym, które mają umożliwiać skuteczną restrukturyzację przedsiębiorców. Nowa ustawa prawo restrukturyzacyjne z 1 stycznia 2016 roku wprowadziła między innymi narzędzie postępowania sanacyjnego. Ma ono na celu umożliwienie zadłużonym przedsiębiorcom uniknięcia upadłości poprzez wdrożenie tzw. postępowania restrukturyzacyjnego. Spośród czterech rodzajów postępowań uregulowanych w ustawie, to jest tym najbardziej optymalnym, które umożliwia sprawne i kompleksowe przekształcenie firmy oraz stwarza realne szanse na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. 

Nasza kancelaria w liczbach

lat doświadczenia
zadowolonych klientów
specjalistów
pomyślnie zakończonych restrukturyzacji
skutecznych windykacji

Odszkodowanie za ogłoszenie upadłości? Komu i na jakich zasadach? Czy to realne? 

Optimus, JTT czy TFL to głośne przypadki dużych firm, które upadły przez działania organów państwa. Trudno odpowiedzieć, jak często faktycznie odpowiedzialność za upadek firmy leży po stronie państwa, dlatego że każdy z przypadków wymagałby osobnej analizy. Z pewnością znaczenie dla wyników firmy w każdej branży ma stworzenie przez instytucje państwowe, a w szczególności fiskusa, odpowiedniego otoczenia dla biznesu – U nas bywa z tym bardzo różnie – komentuje adwokat dr Wojciech Piłat, Partner Zarządzający kancelarii Piłat&Partnerzy – Firmy w trudnej sytuacji finansowej bezwzględnie należy wspierać ponieważ wciąż jako kraj nie jesteśmy gospodarczo na tyle wydolni, by pozwolić sobie na luksus zniechęcania obywateli do podejmowania inicjatyw i działalności gospodarczej. Jest to w interesie nas wszystkich i przyszłych pokoleń – mówi.  Mamy już precedensy, takie odszkodowanie zostało przyznane np. wspólnikom firmy JTT Computer S.A. i to w wielomilionowej wysokości. Interesujące, że odszkodowanie to przyznał sąd wrocławski. Mam bardzo pozytywne doświadczenia z sądami gospodarczymi z tego rejonu. Być może “myśl gospodarcza” jest w tym regionie silniejsza niż w innych regionach Polski? Może to pokłosie zaborów?

W podobnych przypadkach założyciele firm powinni otrzymać od państwa nie tylko odszkodowanie, ale także zadośćuczynienie za straty moralne. Jednak ta kwestia wymagałaby przede wszystkim odpowiedniego instrumentarium prawnego. Wydaje mi się, że o ile otrzymanie odszkodowania nie budzi większych wątpliwości prawnych, to w praktyce sądów budzi pewne opory przyznanie zadośćuczynienia za negatywne doznania związane z prowadzeniem biznesu. Sądy nie traktują takich zdarzeń jako równorzędnych np. śmierci osoby najbliższej. Być może pojawienie się wyroków zasądzających zadośćuczynienie to kwestia czasu i ewolucji poglądów orzecznictwa, która zazwyczaj dokonuje się z pewnym opóźnieniem.

Czytaj ostatni artykuł…

Odszkodowanie za ogłoszenie upadłości? Komu i na jakich zasadach? Czy to realne? 

Optimus, JTT czy TFL to głośne przypadki dużych firm, które upadły przez działania organów państwa. Trudno odpowiedzieć, jak często faktycznie odpowiedzialność za upadek firmy leży po stronie państwa, dlatego że każdy z przypadków wymagałby osobnej analizy. Z pewnością znaczenie dla wyników firmy w każdej branży ma stworzenie przez instytucje państwowe, a w szczególności fiskusa, odpowiedniego otoczenia dla biznesu – U nas bywa z tym bardzo różnie – komentuje adwokat dr Wojciech Piłat, Partner Zarządzający kancelarii Piłat&Partnerzy – Firmy w trudnej sytuacji finansowej bezwzględnie należy wspierać ponieważ wciąż jako kraj nie jesteśmy gospodarczo na tyle wydolni, by pozwolić sobie na luksus zniechęcania obywateli do podejmowania inicjatyw i działalności gospodarczej. Jest to w interesie nas wszystkich i przyszłych pokoleń – mówi.  Mamy już precedensy, takie odszkodowanie zostało przyznane np. wspólnikom firmy JTT Computer S.A. i to w wielomilionowej wysokości. Interesujące, że odszkodowanie to przyznał sąd wrocławski. Mam bardzo pozytywne doświadczenia z sądami gospodarczymi z tego rejonu. Być może “myśl gospodarcza” jest w tym regionie silniejsza niż w innych regionach Polski? Może to pokłosie zaborów?

W podobnych przypadkach założyciele firm powinni otrzymać od państwa nie tylko odszkodowanie, ale także zadośćuczynienie za straty moralne. Jednak ta kwestia wymagałaby przede wszystkim odpowiedniego instrumentarium prawnego. Wydaje mi się, że o ile otrzymanie odszkodowania nie budzi większych wątpliwości prawnych, to w praktyce sądów budzi pewne opory przyznanie zadośćuczynienia za negatywne doznania związane z prowadzeniem biznesu. Sądy nie traktują takich zdarzeń jako równorzędnych np. śmierci osoby najbliższej. Być może pojawienie się wyroków zasądzających zadośćuczynienie to kwestia czasu i ewolucji poglądów orzecznictwa, która zazwyczaj dokonuje się z pewnym opóźnieniem.

Czytaj ostatni artykuł…

Windykacja na “strusia”, czy na “pieniacza”? Która okaże się bardziej skuteczna w przypadku Twojego dłużnika? 

Jak wyglądają dłużnicy z punktu widzenia komorników i windykatorów? Jeśli wierzyć dziennikarce Joannie Podgórskiej – okazuje się, że komornicy mają swoje określenia na poszczególne „typy” dłużników. Są to, kolejno: „na strusia” (dłużnik, który udaje, że długu nie ma), „z poczuciem mocy” (dłużnik, który czuje bezkarność), „pieniacz” (podobno najgorszy typ), „bezradny” (tu mowa najczęściej o dłużnikach, którzy wpadli w spirale kredytowe) oraz „emeryci” (którzy wnukom kupują lodówki na kredyt).

Dlaczego o tym mowa? Otóż dla skutecznej windykacji wierzytelności niezbędna jest wiedza, kogo mamy po drugiej stronie. Mówiąc wprost – do której z opisanych obrazowo kategorii możemy zaliczyć naszego dłużnika. Wiedza o przyczynach powstania długów pozwala odpowiednio dobrać model działania. W wielu sprawach kluczem jest informacja, dobry wywiad. Przykładowo w sprawach o długi wynikające z działalności gospodarczej tylko znajomość procesów gospodarczych i wiedza, gdzie “nacisnąć” dłużnika pozwoli na szybki sukces. Czasami motywacją dla dłużnika do porozumienia się z wierzycielem może być nie kolejny wniosek egzekucyjny, lecz czynność, która sprawi mu kłopot w bieżącym działaniu.

Dlatego też kluczowe jest odpowiednie know-how, jak dotrzeć do takich informacji. oraz grono zaufanych i doświadczonych współpracowników, którzy będą potrafili taką wiedzę pozyskać. W zakresie odzyskiwania długów działamy na rynku jeszcze od zeszłego stulecia. Czas ten był wystarczający, by zdobyć odpowiednie doświadczenie merytoryczne i przetestować skuteczność szerokiego wachlarza instrumentów prawnych. Wiemy, kogo można obciążyć współodpowiedzialnością za długi. Wiemy, kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika i co to daje, nawet gdy wiadomo, że zostanie on oddalony przez sąd. I dla kogo bolesny okaże się wniosek o zakaz działalności gospodarczej.

Przeczytaj, co mówią o nas nasi klienci:

 • Współpracuję z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych „Piłat i Partnerzy” od 1999 roku, jako syndyk masy upadłości, nadzorca, jak i likwidator przedsiębiorstw. W tym okresie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań upadłościowych i układowych, obejmujących zarówno upadłości i postępowania układowe dużych firm (m.in. z branż: produkcji maszyn przemysłowych, produkcji spożywczej, odzieżowej, budowlanej, handlowej, transportowej, finansowej), jak i upadłości konsumenckie, a także likwidacje spółek prawa handlowego.

  Prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę i bardzo znaczące doświadczenie w obsłudze prawnej działalności gospodarczej, a także w obsłudze postępowań upadłościowych, uwzględniających specyfikę procesów likwidacji działalności. W swoich działaniach uwzględniają unikalną pozycję syndyka masy upadłości i likwidatora w tych postępowaniach. W ramach świadczonej obsługi prawnej prawnicy Kancelarii występowali jako pełnomocnicy syndyka w postępowaniach przed sądami wszystkich szczebli, w tym wielokrotnie przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Z fachowego doradztwa Kancelarii wielokrotnie korzystałem także w zakresie negocjacji z potencjalnymi kontrahentami firm w upadłości, a także nabywcami składników mas upadłości, w tym także przedsiębiorstw kontynuujących działalność. 

  Działania Kancelarii cechuje terminowość, umiejętność udzielenia fachowej porady i rozwiązywania problemów, w tym również w razie potrzeby – w nagłych sytuacjach. O skuteczności działań Kancelarii przekonałem się wielokrotnie. W trakcie wielu lat współpracy obejmującej pełną obsługę nigdy nie zlekceważono ani nie  pominięto żadnego ze zgłoszonych przeze mnie problemów. Sprawy prowadzone są bardzo profesjonalnie i z pełną odpowiedzialnością. Rekomenduję wszystkim adwokatów i radców prawnych z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Piłat i Partnerzy.

  Michał Wereszczyński
  syndyk / doradca restrukturyzacyjny / likwidator
 • Mam przyjemność współpracować z Kancelarią Piłat i Partnerzy od 2013 r., przy wielu postępowaniach upadłościowych, obejmujących zarówno upadłości firm, jak i upadłości konsumenckie. Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię był i jest nadal bardzo szeroki, często są to sprawy o znacznym stopniu skomplikowania i dużej wartości przedmiotu sporu.

  Doświadczenie i głęboka wiedza prawnicza pracowników Kancelarii przyczyniły się do osiągnięcia wymiernych korzyści przez wierzycieli w prowadzonych przeze mnie postępowaniach upadłościowych.

  Działania Kancelarii cechuje terminowość, umiejętność udzielenia fachowej porady, w tym również w razie potrzeby – w nagłych sytuacjach.

  Dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Kancelarią Piłat i Partnerzy daje podstawy do zarekomendowania właśnie tej Kancelarii, jako godnego zaufania i solidnego partnera, świadczącego usługi na wysokim, profesjonalnym poziomie. Polecam z pełnym przekonaniem.

  Anita Steller-Duda
  syndyk / doradca restrukturyzacyjny
 • Z kancelarią Piłat i Partnerzy współpracowaliśmy w toku kilkudziesięciu już postępowań upadłościowych, obejmujących zarówno upadłości firm (budowlanych, handlowych, transportowych, z branży finansowej, z branży IT), jak i upadłości konsumenckich.

  Prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę i bardzo znaczące doświadczenie w obsłudze procesów upadłościowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej pozycji syndyka masy upadłości. Działania Kancelarii cechuje terminowość, umiejętność udzielenia fachowej porady, w tym również w razie potrzeby – w nagłych sytuacjach. Rekomendujemy „Piłat i Partnerzy” jako współpracownika.

  Dariusz Brzeziński
  syndyk / doradca restrukturyzacyjny
 • Z kancelarią Piłat i Partnerzy współpracowaliśmy w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych dotyczących firm z branż: budowlanych, handlowych, transportowych, z branży finansowej, z branży IT.

  Współpraca zawsze przebiegała w sposób efektywny i w życzliwej atmosferze. Prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę i duże doświadczenie w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych. Zwracają uwagę na biznesowy aspekt spraw. Działania Kancelarii cechuje terminowość, umiejętność udzielenia fachowej porady, w tym również w razie potrzeby – w nagłych sytuacjach. W pełni rekomendujemy „Piłat i Partnerzy” jako współpracownika.

  Paweł Duduć
  syndyk / doradca restrukturyzacyjny
 • Szanowni  Państwo, jeżeli  potrzebujecie wsparcia prawnego – skorzystania z konsultacji, pomocy w przygotowaniu wniosku procesowego , prowadzenia czynności procesowych (pełnomocnictwo procesowe) itd. itp.  to skorzystajcie z usług   Kancelarii Prawnej Piłat i Partnerzy . Jeżeli  tego nie zrobicie będziecie sami sobie winni ! Wiem co piszę !

  Pierwszy  raz zetknąłem się z Kancelarią w 2010 roku – prowadziłem likwidację spółki Wydawnictwa Naukowo Techniczne Sp. z o.o.,  jako likwidator powołany przez Ministra Skarbu . Pan Mec. Wojciech Piłat reprezentował mojego przeciwnika , ale jak ! Dlatego doszliśmy szybko do porozumienia i uznałem , że warto nawiązać współpracę z tą Kancelarią . I tak się stało ! Dzisiaj , jako wieloletni syndyk , który niejedno widział i doświadczył, mogę z czystym sumieniem napisać, że długoletnia współpraca z Kancelarią Piłat i Partnerzy, a w szczególności  z Panią Mec. Ewą Piłat i Panem Mec. Wojciechem Piłatem  była dla mnie satysfakcjonująca pod każdym względem, przede wszystkim  z powodu umiejętności współpracy z klientem, słuchania  o czym on mówi , przedstawiania racji prawnych w sposób kulturalny, zrozumiały oraz uwzględnianie w postępowaniu  aspektów  porozumienia i ugody, a nie dążenie do wykazania swoich racji za wszelką cenę, jak robią to bardzo często prawnicy – po prostu są profesjonalistami.

  Kancelaria Piłat i Partnerzy  jest wyspecjalizowana  w zagadnieniach dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – syndycy, którzy nawiążą współpracę będą zadowoleni. Jak skorzystacie to zobaczycie!

  Z poważaniem,

  Zbigniew Zamoyski              

  Zbigniew Zamoyski
  Syndyk / likwidator
 • Prawnicy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Piłat i Partnerzy doradzali naszej spółce w trakcie wieloletniego sporu dotyczącego  rozliczenia wkładów w inwestycję budowlaną o wartości kilkunastu milionów złotych.

  Spór obejmował prowadzenie kilkunastu spraw sądowych, kilkudziesięciu postępowań wpadkowych, egzekucji komorniczych obejmujących sprzedaż trzech odrębnych nieruchomości, a następnie złożenie z sukcesem wniosku o upadłość naszego dłużnika i doradztwo w toku przeprowadzonej upadłości obejmującej sprzedaż pozostałego mienia naszego dłużnika, celem windykacji pozostałych należności.

  Zdecydowanie rekomendujemy Kancelarię „Piłat i Partnerzy” jako sumiennego, kompetentnego i rzetelnego doradcę prawnego w każdym przedsięwzięciu biznesowym.

  KAISERHOF Sp. z o.o. z/s w Lublinie
 • Z kancelarią Piłat i Partnerzy współpracowaliśmy w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych dotyczących firm z branż: budowlanych, handlowych, transportowych, z branży finansowej, z branży IT. Współpraca zawsze przebiegała w sposób efektywny i w życzliwej atmosferze.

  Prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę i duże doświadczenie w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych. Zwracają uwagę na biznesowy aspekt spraw. Działania Kancelarii cechuje terminowość, umiejętność udzielenia fachowej porady, w tym również w razie potrzeby – w nagłych sytuacjach. W pełni rekomendujemy „Piłat i Partnerzy” jako współpracownika.

  KAPAD CAPITAL Sp. z o.o. z/s w Warszawie
 • Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ściśle współpracuje z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Od jedenastu lat prowadzi stałą obsługę prawną w pełnym zakresie. Uczestniczy we wszystkich ważnych projektach Izby na terenie Polski i Ukrainy.

  W okresie współpracy Kancelaria dała się poznać jako firma rzetelna i uczciwa, o wysokim poziomie merytorycznym i skuteczności. Partnerzy i współpracownicy Kancelarii dysponują rzeczywistą znajomością problematyki związanej z działalnością gospodarczą w obu krajach. Firma ma bazę stale współpracujących z nią kancelarii i prawników ukraińskich. Dysponuje bardzo dobrymi kontaktami w środowiskach sądowniczych i administracyjnych na terenie Ukrainy. a w szczególności w zachodniej jej części. Korzysta ze stałego wsparcia naukowego środowisk rekrutujących się z Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie i Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku.

  Starszy partner kancelarii adwokat/radca  prawny śp. Tadeusz Piłat przez dwie kadencje pełnił funkcje wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, był wiceprezesem Fundacji Wspierania Reformy Praw i Ochrony Praw Człowieka we Lwowie oraz z ramienia Izby wykonywał także obowiązki doradcy Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej.

  Kancelaria jest rekomendowana przez Izbę wszystkim zainteresowanym działalnością gospodarczą na terenie Ukrainy.

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Kancelaria Piłat i Partnerzy od wielu lat świadczy usługi na rzecz Izby w zakresie spraw pojawiających się w toku bieżącego funkcjonowania. Z usług kancelarii korzystają również firmy rosyjskie, szukające pomocy w Izbie a chcące rozpocząć swoją działalność w Polsce oraz firmy polskie mające problemy na rynkach wschodnioeuropejskich.

  Jesteśmy bardzo zadowoleni z wieloletniej współpracy z Kancelarią. Prawnicy kancelarii zawsze szybko reagują na nasze potrzeby oraz potrzeby firm rosyjskich zwracających się do naszej Izby po pomoc. Dobra współpraca z Kancelarią jest zasługą szerokiego zakresu świadczonych usług oraz doświadczenia pozwalającego na szybką analizę problemu pod kątem różnych hipotetycznych zagrożeń lub możliwości.

  Z pełnym przekonaniem rekomendujemy kancelarię Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych jako rzetelnego, wiarygodnego a przed wszystkim sprawdzonego partnera.

  Polsko-Rosyjska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Firma Pawlaki Pro Audio rekomenduje usługi świadczone przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Piłat i Partnerzy.

  Pawlaki Pro Audio jest wiodącym dostawcą systemów komunikacji krytycznej (interkom) oraz dystrybutorem profesjonalnych urządzeń audio i wideo uznanych marek światowych dla rynku broadcast w Polsce. Z naszej oferty oraz 20-letniego doświadczenia w branży korzystają zarówno największe stacje telewizyjne, jak i firmy producenckie branży TV. Wobec dynamicznego rozwoju naszej firmy postawiliśmy na pewnego i zaufanego partnera, jakim jest Kancelaria Piłat i Partnerzy.

  Kancelaria Piłat i Partnerzy świadczy na naszą rzecz bieżącą obsługę prawną i doradczą. Korzystamy również z usług Kancelarii w zakresie zastępstwa procesowego przez sądem powszechnym. Wszystkie usługi realizowane są rzetelnie z dołożeniem należytej staranności. W poszczególnych zleceniach Kancelaria wykazuje się zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem.

  Polecamy radcę prawnego i adwokata, Panią Ewę Piłat i Pana Wojciecha Piłata, oraz pozostałych pracowników Kancelarii jako doświadczonych specjalistów z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego oraz innych dziedzin prawa związanych z funkcjonowaniem naszej firmy.

  Sebastian Pawlak – PAWLAKI PRO AUDIO
 • Z usług Kancelarii Piłat i Partnerzy korzystamy zawsze w przypadku problemów w rozliczaniem naszych umów, w których występujemy jako wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych. Prawnicy kancelarii są zawsze dostępni i szybko reagują na nasze zapytania. Działania Kancelarii cechuje terminowość, umiejętność udzielenia fachowej porady, w tym również w razie potrzeby – w nagłych sytuacjach.

  W pełni polecamy kancelarię „Piłat i Partnerzy” jako wiarygodnego partnera, którego prawnicy bardzo angażują się w prowadzone sprawy.

  Roma-Sanit Sp. z o.o. z/s w Warszawie
 • O pomoc do Kancelarii Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych zwróciliśmy się w związku z inwestycją budowlaną, którą realizowaliśmy inwestor (budowa domów jednorodzinnych I segmentów mieszkalnych). Kancelaria czuwała and poprawnością zamknięcia kontraktu budowlanego z generalnym wykonawcą.

  Rekomendujemy kancelarię Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych jako rzetelnego, wiarygodnego i sprawdzonego partnera.

  KAPAD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z/s w Warszawie
 • Współpracę z Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych nawiązaliśmy w związku z koniecznością przekształcenia działalności naszej firmy. Działalność biznesowa nierozerwalnie związana jest z ryzykiem i w związku z tym, zarządy spółek niejednokrotnie stają przed koniecznością podejmowania trudnych decyzji. W takich sytuacjach istnieje potrzeba silnego wsparcia tak merytorycznego jak i mentalnego.

  W naszym przypadku Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych stanęła na wysokości zadania. Prawnicy Kancelarii przeprowadzili nas przez zmianę, doradzając poprawny sposób zakończenia określonej działalności, tym samym zapewniając ochronę prawną dla naszej firmy, jak i członków jej organów, a także należytą współpracy z organami sądowymi.

  Zespół prawników kancelarii pod przewodnictwem mec. Wojciecha Piłata posiada doskonałe przygotowanie merytoryczne, działa szybko i sprawnie w sytuacjach kryzysowych z bardzo dobrym kontaktem w trakcie współpracy.

  Polecamy usługi zespołu Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

  KJB Sp. z o.o. z/s w Warszawie
 • Współpracę z Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych nawiązaliśmy z polecenia zaufanej osoby, w związku z koniecznością przekształcenia działalności naszej firmy. Prawnicy Kancelarii przeprowadzili nas przez ten trudny okres, doradzając, w jaki sposób zakończyć określoną działalność w taki sposób, by zapewnić wówczas właściwą ochronę prawną dla naszej firmy, jak i członków jej organów z punktu widzenia osobistej odpowiedzialności, a także należytej współpracy z organami sądowymi.

  Zespół prawników kancelarii pod przewodnictwem mec. Wojciecha Piłata posiada doskonałe przygotowanie merytoryczne, a także szybkość działania konieczną w kryzysowych sytuacjach.

  Możemy w pełni polecić usługi zespołu Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

  WEMA S.A. z/s w Rumi
 • W związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazła się zarządzana przeze mnie Spółka, potrzebowałem dobrej, renomowanej kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Znajomy przedsiębiorca polecił mi Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

  Już podczas pierwszego spotkania dało się odczuć wysoki profesjonalizm i organizację pracy całej Kancelarii. Fachowe, trafione porady oraz ponadprzeciętna wiedza prawnicza i zaangażowanie dr. mec. Wojciecha Piłata w powierzone sprawy Spółki, zdecydowanie w mojej ocenie plasują tą Kancelarię w czołówce kancelarii o tej specjalizacji na Mazowszu. Dodatkowo warta szczerej pochwały jest opieka merytoryczna, jaką dr mec. Wojciech Piłat wraz z zespołem otacza klientów Kancelarii.

  Klient po prostu ma przekonanie, że trafił pod właściwy adres.

  Dziękuję i szczerze polecam.  

  WADWICZ Sp. z o.o. z/s w Warszawie
 • Z fachowej wiedzy mec. Wojciecha Piłata – partnera zarządzającego Kancelarii Piłat i Partnerzy korzystaliśmy wielokrotnie, realizując złożone projekty z zakresu due dilligence, w audytach zewnętrznych oraz zleceniach konsultingowych, jak i występując w charakterze interim managera. Wsparcie obejmowało wątki z zakresu prawa gospodarczego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego.

  Mecenas Wojciech Piłat posiada cenną umiejętność precyzyjnego i zrozumiałego przedstawiana aspektów prawnych istotnych dla prowadzonego biznesu. Przekłada się to na znaczącą wartość dodaną w ramach realizowanych projektów, a co za tym idzie – zadowolenie naszych zleceniodawców.

  Współpraca trwa od wielu lat i planujemy jej kontynuację w przyszłości.

  MC CAPITAL Sp. z o.o. z/s w Warszawie
 • Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych od sześciu lat świadczy usługi na rzecz Rady Izby Komorniczej w pełnym zakresie spraw pojawiających się w toku bieżącego funkcjonowania. Prawnicy Kancelarii występują także jako pełnomocnicy Rady Izby w toku zainicjowanych przez Radę Izby postępowań przed Komisją Dyscyplinarną przy Krajowej Radzie Komorniczej.

  Współpraca ma zawsze charakter bardzo rzeczowy i fachowy, zawsze też odbywa się w miłej atmosferze. Prawnicy Kancelarii posiadają dużą wiedzę i doświadczenie odnośnie do stosowania przepisów postępowania egzekucyjnego, a także ustaw komorniczych.

  Z pełnym przekonaniem rekomendujemy kancelarię Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych jako rzetelnego, wiarygodnego a przed wszystkim sprawdzonego partnera.

  Rada Izby Komorniczej w Warszawie
 • W związku z prośbą o udzielenie listu referencyjnego informujemy, że Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ,,Piłat i Partnerzy” jest znana Ambasadzie jako członek oraz aktywny uczestnik Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej .

  W ciągu ostatnich lat Kancelaria ,,Piłat i Partnerzy” brała udział w przygotowaniu szeregu wspólnych ukraińsko-polskich konferencji, forów oraz seminariów, podczas których zarekomendowała siebie jako rzetelny oraz wyjątkowo profesjonalny partner.

  Ambasada Ukrainy w Polsce
 • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ,,PIŁAT i PARTNERZY” świadczy usługi prawne dla polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek organizacyjnych. Ściśle współpracuje z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Prowadzi dwa stałe biura, z których jedno funkcjonuje w Warszawie, a drugie we Lwowie. Dysponuje bardzo dobrymi kontaktami w środowiskach sądowniczych i administracyjnych na terenie Ukrainy. M. in. w chwili obecnej Firma reprezentuje w sporach sądowych Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Kancelaria dała się poznać jako partner kompetentny i solidny. Na terenie Ukrainy wykazuje stale tendencje rozwojowe.

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
 • Pion Obsługi Umów BRE Leasing Sp. z o.o. w Warszawie współpracuje z Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ,PIŁAT i PARTNERZY” od około 5 lat. 0d niemal dwóch lat łączy nas stała umowa zlecenia, na podstawie której adwokaci i radcowie prawni kancelarii świadczą obsługę prawna w siedzibie naszej firmy w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy stwierdzić, że prawnicy działający w imieniu Kancelarii wykazują się wysoka znajomością prawa i praktyki sadowej oraz problematyki związanej z egzekucja komornicza zasądzonych należności. Czynności wykonują na terenie całego kraju i w terminach określonych przez sądy, co wymaga niezbędnej dyspozycyjności i terminowości. Kierunki działań, rodzaj i zakres czynności są przedmiotem bieżącej współpracy, uzgodnień z mocodawca oraz jego pracownikami zajmującymi się; windykacja należności w poszczególnych sprawach.

  Kancelaria w dziedzinie postępowań sądowych, bankowych, windykacyjnych, upadłościowych i naprawczych, dysponuje potencjałem znacznie wykraczającym ponad przeciętność.

  BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie: mLeasing Sp. z o.o., Warszawa)
 • CARGOSPED Sp. z o.o., spółka z Grupy PKP CARGO potwierdza fakt, że radca prawny Pani Ewa Piłat, starszy partner ,,Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych” w Warszawie, prowadzi od ponad dziesięciu lat obsługę prawna naszej Spółki. Obsługa prowadzona jest w pełnym zakresie w stałych godzinach w siedzibie CARGOSPED oraz w siedzibie Kancelarii.

  Zakres świadczonych usług obejmuje wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, począwszy od prawa handlowego poprzez szeroko rozumiane prawo gospodarcze, cywilne i prawo pracy z windykacja wierzytelności włącznie. Z uwagi na fakt, iż Spółka poprzez sieć swoich oddziałów prowadzi działalność na terenie całego kraju, również obsługa prawna prowadzona jest wszędzie tam, gdzie wymaga tego właściwość sądów.

  Czynności wykonywane są terminowo, bez zbędnej zwłoki, z dużym profesjonalizmem świadczącym o znajomości prawa. W trakcie naszej współpracy z Panią Ewą Piłat nigdy nie wystąpiła sytuacja, w której interes, czy dobre imię CARGOSPED byłoby w jakikolwiek sposób narażone na skutek braku wiedzy czy niedopełnienia czynności prawnej.

  CARGOSPED Sp. z o.o. z/s w Warszawie
 • Kancelaria Prawna „Partner” Sp. z o.o. w ciągu ostatniego roku nawiązała współpracę z Międzynarodową Kancelarią Prawną „Piłat, Borsuk i Partnerzy”.

  Podczas prowadzenia skomplikowanych spraw wielokrotnie kontaktowaliśmy się z prawnikami Kancelarii w celu uzyskania profesjonalnych wyjaśnień i pomocy w zakresie stosowania przepisów prawa.

  Pragniemy zwrócić uwagę na profesjonalizm i wysoki poziom wiedzy zawodowej pracowników Kancelarii, szczególnie w zakresie polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. Personel administracyjny Kancelarii biegle włada językiem polskim.

  Wspólnie z pracownikami Kancelarii wielokrotnie uczestniczyliśmy w konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa oraz dzieliliśmy się swoim doświadczeniem zawodowym.

  Dyrektor Kancelarii – adwokat Piotr Borsuk – praktykuje prawo od ponad 35 lat oraz wychował całą plejadę młodych adwokatów i radców prawnych.

  Polecamy Międzynarodową Kancelarię Prawną „Piłat, Borsuk i Partnerzy” polskim podmiotom gospodarczym.

  Kancelaria Prawna „Partner” Sp. z o.o. (Lwów, Ukraina)
 • Zachodnio-Ukraińskie Stowarzyszenie Artystyczne „MUZA” od chwili założenia Międzynarodowej Kancelarii Prawnej „Piłat, Borsuk i Partnerzy” w 2007 roku stale otrzymuje wsparcie prawne w zakresie realizacji wydarzeń muzycznych i koncertów oraz ochrony praw własności intelektualnej.

  Kancelaria wielokrotnie występowała w charakterze partnera wspierającego organizację koncertów i realizację międzynarodowych projektów Zespołu Olega Kulczyckiego.

  Pragniemy zwrócić uwagę na zaangażowanie pracowników Kancelarii we wsparcie programów charytatywnych realizowanych przez Stowarzyszenie oraz w pracę nad nowymi projektami.

  Szczególnie chcemy podziękować Dyrektorowi Kancelarii Piotrowi Borsukowi, prawnikowi Sergijowi Łozanowi oraz tłumaczce Irynie Fayfar.

  Polecamy Kancelarię osobom fizycznym i prawnym jako bezwzględnego lidera na ukraińskim rynku usług prawnych.

  Zachodnio-Ukraińskie Stowarzyszenie Artystyczne „MUZA” (Lwów, Ukraina)
 • W ciągu ostatnich dwóch lat Grupa Finansowo-Inwestycyjna „ROSAN-KAPITAL” współpracuje z Międzyrządową Kancelarią Prawną „Piłat, Borsuk i Partnerzy”.

  Pragniemy potwierdzić wysoki poziom profesjonalizmu pracowników Kancelarii, ich tolerancję, szybkość w rozwiązywaniu kwestii prawnych.

  Kancelaria niejednokrotnie przeprowadzała na rzecz Firmy „ROSAN-KAPITAL” analizę prawną akt sprawy, opracowywała linię obrony. Kancelaria wykazała się dużym doświadczeniem w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych oraz gruntowną znajomością prawa materialnego i procesowego.

  Ostatnia sprawa, którą skutecznie poprowadzili prawnicy Kancelarii, dotyczyła sporu na kwotę powyżej 1 mln dolarów USA. To dzięki im nasza Firma nie doświadczyła żadnych negatywnych skutków prawnych.

  Nadal współpracujemy z tą Kancelarią i planujemy poszerzyć możliwości naszej współpracy.

  Obecnie z całą pewnością możemy polecić usługi Międzyrządowej Kancelarii Prawnej „Piłat, Borsuk i Partnerzy”.

  Grupa Finansowo-Inwestycyjna „ROSAN-KAPITAL” (Lwów, Ukraina)
 • Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych jest naszym stałym doradcą prawnym w sprawach obejmujących rozliczanie prac i umów o roboty budowlane, gdzie występowaliśmy w charakterze głównego wykonawcy.

  Prawnicy Kancelarii bardzo angażują się w prowadzone sprawy. W pełni polecamy usługi Kancelarii Piłat i Partnerzy świadczącej fachowe i wysoko wykwalifikowane wsparcie prawne w branży budowlanej.

   

  Grzegorz i Elżbieta Obroślak METODYKA S.c. z/s w Lublinie
 • O skuteczności działań kancelarii Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych przekonałem się w skrajnie trudnym dla mnie okresie zatrzymania mojej osoby przez CBA w związku z bezpodstawnymi zarzutami i sfingowaną prowokacją służb, postępowania aresztowego, następnie toczącego się niemal dwa lata śledztwa. Sprawa mnie dotycząca była sprawą medialną, co niewątpliwie wywierało dodatkową presję na wszystkie osoby w nią zaangażowane.

  Śledztwo zostało umorzone w związku z oczyszczeniem mnie w całości z krzywdzących zarzutów.

  W związku z zakończeniem śledztwa adw. Wojciech Piłat – partner kancelarii – wystąpił w moim imieniu z żądaniem zasądzenia na moją rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia za bezpodstawne zrujnowane życie i dobre imię, co w doprowadziło do przyznania mi w I instancji przez Sąd Okręgowy w Warszawie kwoty blisko 0,5 mln złotych. Sprawa ta następnie przez wiele lat kilkukrotnie była rozpatrywania przez sądy obu instancji.

  Ze swojej strony w pełni rekomenduję prawników Kancelarii jako osoby potrafiące udzielić prawdziwego wsparcia w trudnych życiowych sytuacjach.

  Bogusław Seredyński
 • Jako syndyk współpracuję z „Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych” od 2007r. W tak długim okresie przeżyliśmy wiele różnych sytuacji a współpraca obejmowała doradztwo przy największych upadłościach, w tym upadłości spółek publicznych czy przedsiębiorstw państwowych, jak i upadłościach średnich czy małych firm. Współpraca dotyczyła wszystkich zagadnień jakie występują zarówno przy likwidacji przedsiębiorstwa jak i przy prowadzeniu przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka. Jest to zakres bardzo szeroki, od prawa gospodarczego przez cywilne po prawo pracy. Stopień skomplikowania spraw był bardzo zróżnicowany, od drobnych zapytań do opinii obejmujących zawiłe analizy prawne oraz procesów o dużej wartości przedmiotu sporu  kończących się przed Sądem Najwyższym.

  Nigdy nie zlekceważono  ani nie pominięto zgłaszanych problemów, a prawnicy kancelarii natychmiast reagowali na moje zapytania. Obiecane terminy zawsze były dotrzymywane i nigdy nie pozostawiono mnie bez pomocy w nagłych sytuacjach. W pełnym przekonaniem rekomenduję profesjonalnych i odpowiedzialnych adwokatów i radców prawnych  tej kancelarii.

  Paweł Wietecha
  syndyk / doradca restrukturyzacyjny
 • Z przyjemnością rekomenduję obsługę Kancelarii Piłat i Partnerzy. W ramach wykonywanej przeze mnie funkcji syndyka i nadzorcy sądowego, kancelaria wielokrotnie wspierała mnie w postępowaniach sądowych, sprawach spornych czy bieżącej obsłudze postępowania upadłościowego. Znakomita wiedza merytoryczna, doświadczenie oraz sumienność i terminowość kancelarii skutkowały zlecaniem obsługi kolejnych spraw.

  W szczególności rekomenduje współpracę z Panią mecenas Ewą Piłat. Ze względu na specyfikę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wymagana jest specjalistyczna wiedza, umiejętność łączenia powyższych przepisów z prawem handlowym, gospodarczym, administracyjnym czy cywilnym. Pani mecenas wielokrotnie udzieliła mi trafnej pomocy prawnej w niezwykle skomplikowanych sprawach miedzy innymi z zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora za długi podwykonawcy, zastawów rejestrowych, cesji, przelewów praw, zabezpieczeń hipotecznych, odpowiedzialności zarządów w spółkach powiązanych czy spraw pracowniczych.

  Regina Płochocka
  syndyk / doradca restrukturyzacyjny
 • Prawnicy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Piłat i Partnerzy doradzali naszej spółce w trakcie wieloletniego sporu dotyczącego  rozliczenia wkładów w inwestycję budowlaną o wartości kilkunastu milionów złotych.

  Spór obejmował prowadzenie kilkunastu spraw sądowych, kilkudziesięciu postępowań wpadkowych, egzekucji komorniczych obejmujących sprzedaż trzech odrębnych nieruchomości, a następnie złożenie z sukcesem wniosku o upadłość naszego dłużnika i doradztwo w toku przeprowadzonej upadłości obejmującej sprzedaż pozostałego mienia naszego dłużnika, celem windykacji pozostałych należności.

  Zdecydowanie rekomendujemy Kancelarię „Piłat i Partnerzy” jako sumiennego, kompetentnego i rzetelnego doradcę prawnego w każdym przedsięwzięciu biznesowym.

  Fundacja Gozdawa z/s w Lublinie
 • Szanowni Państwo,

  Pragnę serdecznie podziękować Szanownym Państwu, Waszej Kancelarii, za efektywne wsparcie i skuteczną współpracę – w tych moich ostatnich – zmaganiach z rzeczywistością.
  Jestem pełen uznania dla Waszej profesjonalnej kompetencji i rzetelności.
  Muszę również podkreślić, że niezwykle cenię sobie Państwa indywidualne podejście i otwartość na zgłaszane problemy. Również poza godzinami pracy…
  Uprzejmie proszę nie odbierać tej korespondencji, jako gest jedynie grzecznościowy!
  Z racji moich, wcześniejszych obowiązków zawodowych, mogę śmiało przyznać, że mam doświadczenia, które pozwalają mi docenić zarówno Państwa fachowość , jak również niezwykle przyjazny styl współpracy.
  Przy tej okazji chciałbym wspomnieć, że poza moimi – niekiedy trudnymi – czysto prywatnymi doświadczeniami ze światem prawniczym, miałem dość rozległe kontakty zawodowe…Byłem członkiem kierownictwa Wydawnictwa INFOR. Miałem m.in. swój udział w budowaniu „Gazety Prawnej” i innych periodyków, które wymagały ode mnie ścisłej współpracy ze środowiskiem prawniczym. Po tych doświadczeniach, tym bardziej cenię sobie współpracę z Kancelarią ”Piłat i Partnerzy”…
  Z tej perspektywy – jak sądzę potrafię lepiej docenić – i złożyć Państwu wielkie podziękowania za wykonaną pracę, związaną z moją aktywnością w dziedzinie gospodarczej. Wyrażam przy tym nadzieję, że jak zawsze będę mógł liczyć na zaangażowanie Kancelarii Piłat i Partnerzy, w sytuacjach ważnych dla mnie i dla mojej rodziny.

  Z poważaniem i wielkimi podziękowaniami.

  Zbigniew Pawłowski

  Zbigniew Pawłowski
Chcesz otrzymywać na bieżąco specjalistyczne newsy i artykuły z naszej kancelarii? Zapisz się na naszego newslettera. Obiecujemy nie “spamować” tylko edukować 🙂

©Piłat & Partnerzy 2019 | Powered by LiT Polska