Partnerzy Kancelarii

Partner zarządzający kancelarii. Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i syndyk (licencja Ministra Sprawiedliwości nr 983). Doktorat napisał i obronił pod kierunkiem wybitnego znawcy problematyki upadłości i restrukturyzacji prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego – współautora ustawy upadłościowej z 2003 roku. Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw”.

Prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i kompozytor oraz wykonawca.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo spółek. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i w zakresie restrukturyzacji, przekształceń, likwidacji oraz upadłości. Jego szczególnym polem zainteresowań są restrukturyzacje oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się̨ od 2004 roku.

Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę̨ prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor.

Od lat doradza od strony prawnej wielu syndykom masy upadłości. Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Łączna wartość kapitału zakładowego przedsiębiorstw, w toku upadłości których świadczył obsługę prawną, przekroczyła 500 mln zł (stan na grudzień 2019 r.).

Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych. Posiada także duże doświadczenie w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie.

Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.

Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).

Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp.

Włada jęz. angielskim w stopniu zaawansowanym oraz jęz. niemieckim w stopniu podstawowym.

Radca Prawny Ewa Piłat

Partner w kancelarii Piłat & Partnerzy od 2002 r. Radca prawny z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada także duże doświadczenie w bankowości. Zanim rozpoczęła wykonywanie zawodu radcy prawnego, pełniła przez wiele lat funkcje dyrektorskie (dyrektor oddziału, dyrektor finansowy) m.in. w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Banku Pekao S.A., a także w CPN S.A. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zdobyła także na stanowiskach kierowniczych w sektorze energetycznym. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu organizacji, zarzadzania, oceny ryzyka inwestycji finansowych i bankowości, analiz kredytowych i prawnych zabezpieczeń́ kredytów, tak w Polsce, jak i w USA (m.in. na Uniwersytecie DePaul, Chicago, II., USA i Szkole Bankowej w Poznaniu) oraz szkolenia z zakresu negocjacji i mediacji.

Znakomity specjalista z zakresu prawa bankowego. Doradza klientom kancelarii w procesach restrukturyzacyjnych, przekształceniach, negocjacjach z wierzycielami. Szczególne sukcesy osiąga w obszarach takich specjalizacji, jak: prawo gospodarcze, prawo transportowe i przewozowe, cywilne, prawo pracy oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Mentor zespołu, odpowiedzialna za tworzenie i rozwijanie efektywnych relacji zawodowych oraz za kontrole jakości realizowanych projektów.

Specjalizuje się̨ w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zarówno w ramach bieżącej działalności, jak i znajdujących się w trudnej sytuacji. Doradza także firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się̨ także w prawie transportowym i przewozowym oraz prawie pracy.  Przez wiele lat prowadziła obsługę dużych firm czołowych firm m.in. z branży leasingowej, spedycyjnej, kolejowej, budowlanej i paliwowej.

Od wielu lat prowadzi stałą współpracę z syndykami oraz zarządcami sądowymi w zakresie pełnej obsługi prawnej postępowań upadłościowych, zarówno likwidacyjnych jak i  układowych.

Włada jęz. rosyjskim w stopniu średniozaawansowanym oraz jęz. angielskim w stopniu podstawowym.

Konsultant naukowy Kancelarii. Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina). Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (Rzeczpospolita Polska). Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie. Od 2003 r. kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Wyróżniony odznaczeniem „Zasłużony prawnik Ukrainy”.

Wybitny specjalista z dziedzin: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa spółek, projektów inwestycyjnych, prawa własności intelektualnej, arbitrażu inwestycyjnego, arbitrażu międzynarodowego, fuzji i przejęć, prawa nieruchomości, prawa przewozowego. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych.

Jest członkiem Naukowo-Doradczej Rady Sądu Najwyższego Ukrainy Sędzia Międzynarodowego Komercyjnego Sądu w Wilnie Arbiter sądu rozjemczego przy Lwowskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej Sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Członek Rady Ekspertów Wyższej Kwalifikacyjnej Komisji Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Posługuje się językami: ukraińskim, polskim, rosyjskim i niemieckim.