Kim jesteśmy?

Radca Prawny Ewa Piłat

Usługi prawne świadczymy od 1992 r., w formie obecnej spółki partnerskiej działamy od 2002 r. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Nasza oferta skierowana jest do firm działających na terenie całej Polski oraz działających lub chcących działać na terenie Ukrainy.

Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, pracujących dla biznesu już od prawie trzydziestu lat.

Prawo gospodarcze, handlowe, cywilne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo pracy, windykacja należności czy przekształcenia to nasze ulubione zagadnienia, w obszarze których jesteśmy wysoce skuteczni.

Naszym klientom pomagamy optymalizować koszty codziennej działalności gospodarczej a także przeprowadzać wieloetapowe przekształcenia. Współpracujemy zarówno w ramach regularnej obsługi podmiotów gospodarczych, jak i przy okazji realizowanych większych projektów restrukturyzacyjnych. 

Nasz zespół liczy dwoje partnerów oraz dziesięcioro specjalistów z różnych dziedzin prawa, zarządzania, rachunkowości, podatków i wycen. Posiadamy także dodatkowe uprawnienia doradców restrukturyzacyjnych, wykonując funkcje zarządców (także przymusowych i sukcesyjnych), nadzorców i syndyków.

Nieobca jest nam także praca naukowa. Wszystko po to, by pogłębiać wiedzę, wyprzedzać rzeczywistość i dostarczać naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i pewności, że są w dobrych rękach.

Partnerzy Kancelarii mają na koncie liczne publikacje naukowe z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, a także bogate doświadczenie szkoleniowe.

Jednym z ważnych filarów działalności kancelarii jest również kompleksowa obsługa prawna syndyków, zarządców i nadzorców sądowych.

Przeprowadziliśmy obsługę ponad stu wieloletnich postępowań upadłościowych (likwidacyjnych i układowych) w tym także spółek znanych z pierwszych stron gazet, których łączna kapitalizacja przekraczała 1 mld złotych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w językach: polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Czym się zajmujemy?

PRAWO DLA BIZNESU

Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną działalności podmiotów gospodarczych. Obejmuje ona nie tylko reprezentację podmiotu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, ale także stałą pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających w toku codziennej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów oraz wsparcie w negocjacjach z kontrahentami firmy.

Stare powiedzenie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta stara prawda sprawdza się również z biznesie. Gdy będziemy o niej pamiętać oszczędzimy czas, pieniądze a przede wszystkim nerwy. Dokonana odpowiednio wcześnie spokojna analiza potencjalnych scenariuszy działania i ocena związanego z nimi ryzyka, umożliwi bardziej trafne i korzystne decyzje.

Uchwalane regulacje są nie tylko coraz ostrzejsze, ale także coraz bardziej skomplikowane a sankcje za ich nie przestrzeganie bezwzględne. Mowa tu w szczególności o:

 • ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • przepisach w zakresie ochrony danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych)
 • obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR)
 • dyrektywie PE o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa („sygnaliści”, „whistleblowers”)
 • ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (OPZ)
 • ustawie o jawności życia publicznego (JŻP)

Dodatkowym atutem jest też to, że wśród partnerów naszej kancelarii są osoby z długa i bogatą karierą w bankowości

Od lat pomagamy przedsiębiorcom w ich codziennej działalności. Dotyczy to nowych, jak i już funkcjonujących podmiotów gospodarczych. Mówimy tu nie tylko o rejestracji, ale też zmianach własnościowych, reorganizacji, a w razie konieczności – likwidacji firmy ze szczególnym uwzględnieniem interesów wspólników, zarządu i likwidatorów. Oferujemy stałą współpracę oraz doradztwo doraźne. Nie muszą to być wielkie sprawy, często jedna rozmowa wystarczy.

Nasza oferta dotyczy zarówno podmiotów działających na terenie Polski, jak i Ukrainy. Ukraina wciąż nie jest łatwym miejscem do prowadzenia interesów, ale w biznesie często pierwsi zgarniają całą pulę. Ukraina jest też miejscem, które przechodzi obecnie intensywny okres transformacji. A – jak wiadomo – zmiany to szansa, którą warto wykorzystać.

Dzięki dobrze rozwiniętej sieci współpracowników, jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie niezbędne do założenia firmy w Ukrainie. Zapewniamy także pomoc w prowadzeniu, a w razie potrzeby, także likwidacji biznesu w Ukrainie.

Pomagamy założyć podmiot „pod klucz”. Dobierzemy odpowiednią formę prawną i pomożemy zbudować strukturę organizacyjną. Praktyczne doświadczenie prawników kancelarii pozwala przejść przez procedurę rejestracji w krótkim terminie oraz przy niskich kosztach. Nasi prawnicy pomogą wybrać odpowiednią formę prawną i organizacyjną.

Polska również nie jest łatwym miejscem do prowadzenia interesów.

Tu również pomagamy założyć podmiot „pod klucz”. Dobierzemy odpowiednią formę prawną i pomożemy zbudować strukturę organizacyjną zarówno obywatelkom Polski jak i Ukrainy.

Świadczymy usługi we wszystkich aspektach działalności biznesowej na terytorium Polski i Ukrainy. Jako specjaliści, pomożemy przy otwieraniu przedstawicielstw firm zagranicznych, zakładaniu przedsiębiorstw z kapitałem polskim i ukraińskim. Doradzimy w zakresie prawa pracy, dzierżawy (najmu) pomieszczeń biurowych i mieszkań, uregulowań dewizowych i formalności celnych oraz podatków. Pomożemy w przygotowaniu umów i rozmowach handlowych.

Wspieramy biznes nie tylko w sprawach sądowych i administracyjnych, ale także w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających w toku codziennej działalności (przygotowywanie umów, negocjacje z kontrahentami itp.).

Pomagamy polskim podmiotom w ich starcie i działaniach na Ukrainie oraz ukraińskim podmiotom działającym lub chcącym działać w Polsce.

Dzięki stałej wieloletniej współpracy m.in. z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (patrz zakładka „Stale współpracujemy”) jesteśmy w stanie pomóc także od strony stricte biznesowej i kapitałowej.

Prawnicy naszej kancelarii od ponad 30 lat specjalizują się w prawie gospodarczym.

PROCESY GOSPODARCZE

Wbrew pozorom, dla nas nie jest to wcale „ulubiony” sposób rozwiązywania sporów biznesowych. Czasami jednak sprawy sądowej nie da się uniknąć. Albo też sami musimy zwrócić się o pomoc do sądu albo możemy być do tego zmuszeni przez drugą stronę.

Do procesu można i trzeba się jednak odpowiednio przygotować.

Przygotowanie strategii procesowej pozwala przewidzieć, co może nastąpić w trakcie sprawy. To z kolei pozwala oszacować opłacalność sporu, a także wycenić i ograniczyć koszty. Pomaga to w podjęciu decyzji, czy idziemy do sądu, czy też szukamy innych rozwiązań zaistniałego problemu.

Usługi kancelarii w tym zakresie obejmują m.in.:

 • przygotowanie strategii procesowej, w razie konieczności – również wielowariantowej;
 • przygotowanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń i wszelkich innych pism procesowych;
 • reprezentowanie w sądach różnej jurysdykcji;
 • sporządzanie wniosków i podań w toku postępowań administracyjnych;
 • egzekucję wyroku po wygranej sprawie sądowej;
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód sądowych;

Z uwagi na specyfikę działalności, jesteśmy szczególnie wyspecjalizowani w sporach gospodarczych.

Sama wygrana sprawy sądowej nie musi oznaczać końca sporu. Trzeba jeszcze doprowadzić do tego, żeby wyrok został wykonany. Żaden wyrok sądowy nie jest zbyt wiele wart, jeżeli nie można wprowadzić go w życie.

Czasami nie sprawia to żadnego kłopotu – Twój przeciwnik uznaje swoją porażkę i stosuje się do decyzji sądu. Zazwyczaj leży to także w jego interesie, ponieważ ogranicza to ponoszone przez niego koszty.

Czasem jednak wygrana sprawy to dopiero połowa sukcesu. Dzieje się tak, gdy przeciwnik procesowy odmawia zastosowania się do wyroku. Konieczne jest wówczas przeprowadzenie jego egzekucji. Może to dotyczyć zarówno wyroków sądowych, jak i arbitrażowych.

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie windykacji wierzytelności na terenie Polski i Ukrainy. Usługi kancelarii obejmują zarówno skuteczną windykację wierzytelności objętych tytułami egzekucyjnymi, jak i wierzytelności wymagalnych, lecz nie potwierdzonych takimi dokumentami. Doradztwo prawników kancelarii obejmuje wybór najskuteczniejszego wariantu dalszych działań, negocjacje na etapie przedsądowym, a w razie konieczności pomoc prawną na etapie postępowania sądowego oraz egzekucji wierzytelności.

W razie potrzeby pomagamy się także dogadać z dłużnikiem

Działania prowadzimy zgodnie z przepisami oraz w taki sposób, żeby Twoja reputacja pozostała nieskazitelna.

Skutecznie pomagamy w wykonaniu krajowych i zagranicznych wyroków. Prowadzimy działania w zakresie uznania wykonalności i wykonania zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Pracownicy kancelarii przygotowują stosowne dokumenty i regulują sprawy proceduralne. Świadczą także usługę zastępstwa procesowego w trakcie postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem przepisów umów międzynarodowych i regulacji prawnych kraju, w którym orzeczenie ma zostać uznane i wykonane.

Legalizujemy również wyroki sądów powszechnych państw nie będących członkami Unii Europejskiej np. Ukrainy, Rosji czy Białorusi oraz wyroki Międzynarodowych Sądów Arbitrażowych tych państw.

Prowadzimy działania w zakresie uznania wykonalności i wykonania zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Przygotowujemy stosowne dokumenty i regulujemy sprawy proceduralne. Świadczymy także usługę zastępstwa procesowego w trakcie postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem przepisów umów międzynarodowych i regulacji prawnych kraju, w którym orzeczenie ma zostać uznane i wykonane.

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

Zdarza się, że biznes się rozrasta na tyle dynamicznie, że wybrana pierwotnie forma działalności – wcześniej optymalna – nagle nie pozwala zrealizować pełni potencjału działalności.

Może też pojawić się potrzeba, by:

 • ograniczyć zakres odpowiedzialności osób zarządzających
 • stworzyć holding, by nie łączyć wszystkich rodzajów działalności w jednym miejscu, a co za tym idzie zdywersyfikować ryzyko
 • zoptymalizować działalność pod kątem logistycznym
 • ustawić odpowiednio strukturę kosztów, itp.

Jesteśmy w stanie pomóc w każdym z powyższych przypadków. Czy też poprzez przekształcenie, czy też poprzez stworzenie nowego podmiotu, który przejmie działalność poprzednika.

Likwidujemy przedsiębiorstwa. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jest to proces, który należy wykonać starannie. Towarzyszymy przedsiębiorcy w toku całego procesu, kierując, doradzając, przygotowując pisma, asystując w spotkaniach z urzędnikami. Wszystko w zależności od poziomu skomplikowania i potrzeb klienta.

Od transformacji ustrojowej minęły już trzy dekady. To czas, w którym w sposób nieunikniony w biznesie dochodzi do zmiany pokoleniowej. Dzięki odpowiednim instrumentom prawnym można jednak w odpowiedni sposób przygotować się do tej zmiany.

Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadzono możliwość wprowadzenia tzw. zarządu sukcesyjnego.

Taki zarząd tymczasowy (interim management) może być sprawowany zarówno przez przyszłego spadkobiercę, jak i przez osobę spoza firmy ….

Wśród partnerów mamy osoby z licencją doradcy restrukturyzacyjnego, która uprawnia do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego. Współpracujemy także z doświadczonymi interim managerami (nie-prawnikami), którzy mają doświadczenie w zarządzaniu firmą będącą przejściowo w trudnej sytuacji.

Kancelaria świadczy lub świadczyła w tym zakresie obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży bankowej, leasingowej, spedycyjnej i budowlanej. Partnerzy kancelarii posiadają także doświadczenie w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych w sektorach: bankowym, finansowym i energetycznym, co zapewnia znajomość nie tylko prawnej, ale także biznesowej strony działalności firmy.

Prawnicy kancelarii posiadają duże doświadczenie w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Uczestniczyli bowiem w największych postępowaniach restrukturyzacyjnych w kraju. Zapewniamy pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w przygotowaniu projektów działań sanacyjnych, propozycji układowych dla wierzycieli i planów restrukturyzacyjnych. Doradztwo obejmuje także analizę i pozyskanie źródeł finansowania koniecznych do uzdrowienia firmy.

Upadłość czy bankructwo to nie tragedia. To proces, który bywa czasem niezbędny, by ograniczyć lub zakończyć nierentowną działalność. Zdarza się, że jest to szansa, by szybko i skutecznie zrestrukturyzować firmę.

Z przyczyn oczywistych często chodzi też o zminimalizowanie strat. Wszystkie powyższe cele są osiągalne przy przygotowaniu i wdrożeniu odpowiedniej strategii.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej procesów upadłościowych. Jak dotąd (stan na sierpień 2019 r.) przeprowadziliśmy obsługę ponad stu wieloletnich postępowań upadłościowych (likwidacyjnych i układowych), dotyczących podmiotów o łącznej kapitalizacji przekraczającej 500 mln zł.

W toku kilkudziesięcioletniej już historii naszej kancelarii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której krótko po ogłoszeniu upadłości pojawiał się inwestor (np. branżowy), który był zainteresowany odpłatnym przejęciem biznesu upadłego pod warunkiem, że nastąpiłoby to jak najszybciej. Niestety stosunkowo powolne procedury upadłościowe nie sprzyjały takim inwestycjom.

Od kilku lat, a konkretnie od 2016 r. jest na to sposób. Rozwiązaniem jest tzw. pre-pack czyli szybka sprzedaż upadłościowa. Jest to „ścieżka prawna”, która pozwala rozpocząć upadłość od sprzedaży majątku upadłego. W takim przypadku syndyk może sprzedać nawet całą firmę w upadłości w ciągu kilku tygodni od jej ogłoszenia, a następnie podzielić pieniądze ze sprzedaży pomiędzy wierzycieli w ciągu kilku miesięcy od ogłoszenia upadłości.

Skuteczne wdrożenie pre-packu wymaga przygotowania odpowiedniego wniosku do sądu, a także sporządzenia spełniającej określone wymogi wyceny biegłego. Współpracujemy z biegłymi, którzy wiedzą, jak należy przygotować wycenę, która posłuży sądowi upadłościowemu do oceny wniosku.

Artykuł pt. „Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym” autorstwa naszego partnera – dr. Wojciecha Piłata, był pierwszą publikacją naukową w Polsce, której przedmiotem była właśnie nowa instytucja pre-packu. Artykuł zamieścił kwartalnik „Doradca Restrukturyzacyjny” w nr 1 z września 2015 r. Obecnie jest on dostępny także TUTAJ.

Upadłości są nam doskonale znane z każdej strony. Także od strony syndyka masy upadłości.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej syndyków, zarządców i nadzorców sądowych. Niektórzy współpracują z nami stale od prawie dwudziestu lat, ale dodatkową gwarancją dogłębnej znajomości specyfiki tej działalności jest fakt, iż partnerzy kancelarii posiadają także uprawnienia doradców restrukturyzacyjnych i syndyków.

Współpraca może być stała lub doraźna. Odpowiadamy na wszystkie pytania, również te błahe. Nie każdy syndyk jest prawnikiem i nie musi nim być. Nawiązując z nami współpracę na bieżąco może korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej procesów upadłościowych. Jak dotąd (stan na grudzień 2020 r.) prawnicy kancelarii przeprowadzili obsługę kilkuset wieloletnich postępowań upadłościowych (likwidacyjnych i układowych), dotyczących podmiotów o łącznej kapitalizacji przekraczającej 1 mld zł.

Nie musisz być przedsiębiorcą, żeby popaść w pętlę zadłużenia. Choroba, utrata pacy, śmierć w rodzinie, czy inne nieprzewidziane okoliczności powodują konieczność zaciągania kolejnych pożyczek. Z czasem sytuacja wydaje się być bez wyjścia.

Nasze doświadczenie w doradzaniu partnerom biznesowym oraz w toku procedur upadłościowych przekłada się na kompetencje konieczne do doradzania przedsiębiorcom w zakresie nowych obowiązujących procedur prawa restrukturyzacyjnego.

Partnerzy kancelarii posiadają uprawnienia doradców restrukturyzacyjnych Posiadamy także odpowiednie grono współpracowników (doradców restrukturyzacyjnych, menadżerów, rzeczoznawców, biegłych rewidentów, doradców podatkowych itp.) pozwalające na kompleksowe przygotowanie i wdrożenie restrukturyzacji.

Wreszcie potężna grupa drobnych przedsiębiorców nie jest traktowana jak wielki biznes. Dostrzeżono, że osoby wpisane do rejestru jako prowadzące działalność gospodarczą nie zawsze są otoczone prawnikami, księgowymi i doradcami podatkowymi i nie zamykają firm na etapie zdolności upadłościowej przedsiębiorcy, bo często jest to jedyne źródło utrzymania jednej lub kilku rodzin.

Obecnie można ogłosić upadłość nie posiadając żadnych środków. ALE warto wcześniej dowiedzieć się więcej o skutkach takiej decyzji.

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradztwo kancelarii obejmuje nie tylko przygotowanie wniosków o ogłoszenie takiej upadłości, ale także pomoc w przygotowaniu planu spłaty lub wniosku o umorzenie zobowiązań nie spłaconych w trakcie upadłości.

Przygotowanie wniosków i obsługa prawna w toku upadłości konsumenckiej, w tym również upadłości byłych przedsiębiorców, członków zarządu spółek kapitałowych i wspólników spółek osobowych to sprawy, w których się specjalizujemy.

Mamy w swoim gronie adwokata, doktora praw i doradcę restrukturyzacyjnego w jednej osobie, od lat specjalizującego się w upadłościach i restrukturyzacjach.

Czasem jedyną drogą do odzyskania wierzytelności jest zlikwidowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Drogą do tego jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i spieniężenie jego majątku przez syndyka. Doradzamy wierzycielom przy podjęciu decyzji o złożeniu wniosku oraz w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, uczestnictwo w radach wierzycieli i inne czynności, które pozwolą na maksymalne dopilnowanie interesu naszego klienta.

WINDYKACJA

Odpowiedzialność członków zarządu jest dużo większa niż jedynie odpowiedzialność przed udziałowcami czy akcjonariuszami. Może okazać się, że odpowiadamy za swoje działania lub zaniechania również po odejściu z funkcji.  

Można jednak to ryzyko zdecydowanie ograniczyć, choćby przez monitoring czynności dokonywanych w imieniu spółki. Nie oznacza to, że dane działanie jest niemożliwe, lecz niekiedy należy nadać mu odmienną formę lub też nieco inaczej rozłożyć je w czasie.

Prawnicy kancelarii pełnią funkcje obrońców w sprawach karnych gospodarczych (w szczególności dotyczących przestępstw z art. 296 – 309 k.k.), a także sprawach karnoskarbowych. Znajomość specyfiki prowadzenia biznesu pozwala na przygotowanie optymalnej linii obrony w danej sprawie. Wiemy jakich okoliczności szukać, żeby obalać zarzuty lub je łagodzić. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ zakaz prowadzenia działalności może zostać orzeczony na okres od jednego doku do lat dziesięciu.

To stosunkowo mało znana i niszowa kategoria spraw, jednak ich liczna rośnie z każdym rokiem. Regulacje Prawa upadłościowego przewidują całkowicie odrębną procedurę służącą orzeczeniu – nawet na okres 10 lat – zakaz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.  

Posiadamy duże doświadczenie w tego rodzaju postępowaniach, pełniąc rolę pełnomocników w postępowaniach z wniosków wierzycieli o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Będąc w zarządzie spółki kapitałowej, nie da się uniknąć ryzyka odpowiedzialności. Przepisy są w tym względzie coraz bardziej bezlitosne. Zarówno pełniąc funkcję jak i po jej zakończeniu można odpowiadać za długi podmiotu, którym zarządzaliśmy.

Odpowiadamy wtedy całym swoim majątkiem jako osoby prywatne, często tym co jest dorobkiem życia naszego i naszej rodziny.

Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, w których wspólnik spółki osobowej lub członek zarządu spółki kapitałowej musi się bronić przed pozwem o zapłatę skierowanym przez wierzyciela tej spółki. Może się to zdarzyć niezależnie od tego, czy zarząd faktycznie zawinił. Nikt nie może przecież zabronić wierzycielowi spółki skierowania do sądu pozwu o zapłatę. Również sąd ma obowiązek taką sprawę rozpatrzeć. Naszą rolą jest wyszukiwanie okoliczności i argumentów na obalenie takich zarzutów.

Zapewniamy pomoc w takich sprawach, w czym wydatnie pomaga nam wieloletnia znajomość specyfiki tak biznesu, jak i sądowych procesów gospodarczych. Pomoc obejmuje zarówno udział w postępowaniu sądowych, jak i wsparcie w ewentualnych negocjacjach z wierzycielami domagającymi się zapłaty od członków zarządu.

Doradztwo prawne w sprawach dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu obejmuje zarówno udział w postępowaniu sądowych, jak i wsparcie w ewentualnych negocjacjach z wierzycielami inicjującymi postępowania.