"Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz", którego współautorem jest adw. dr Wojciech Piłat, Partner kancelarii Piłat & Partnerzy | Piłat & Partnerzy