Pilat-i-partnerzy-Wojciech-Pilat

Wojciech Piłat

Partner Zarządzający kancelarii Piłat & Partnerzy. Adwokat z kilkunastoletnim stażem. Od marca 2019 r. doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego. Doradca restrukturyzacyjny, syndyk (licencja Ministra Sprawiedliwości nr 983). Prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i jako kompozytor i wykonawca. 

Czytaj więcej Pilat-i-partnerzy-Ewa-Pilatr

Ewa Piłat

Partner w kancelarii Piłat & Partnerzy. Radca prawny z niemal trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Zanim rozpoczęła karierę radcy prawnego, zdobywała doświadczenie na stanowiskach dyrektora finansowego, ucząc się mechanizmów nowoczesnej bankowości oraz optymalizacji podatkowej. W ramach codziennych wyzwań kancelarii pomaga podmiotom w postępowaniach układowych i negocjacjach z wierzycielami. Spełniona prywatnie i zawodowo, pełni rolę mentora dla młodszych członków zespołu. 

Czytaj więcej Pilat-i-partnerzy-Wolodymyr-Kossak

Wolodymyr Kossak

Konsultant naukowy Kancelarii. Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina). Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (Rzeczpospolita Polska). Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie, a także Katedry Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Zasłużony prawnik Ukrainy. 

Czytaj więcej


Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, świadczących usługi prawne dla przedsiębiorstw juz od ponad dwudziestu lat.  Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, windykacja należności, przekształcenia to ulubione przez nas zagadnienia, w obszarze których kancelaria Piłat & Partnerzy jest wysoce skuteczna.  W toku regularnej obsługi podmiotów gospodarczych lub też przy przy okazji realizowanych większych projektów restrukturyzacyjnych pomagamy naszym klientom optymalizować koszty codziennej działalności gospodarczej a także przeprowadzać wieloetapowe przekształcenia. Nasz zespół liczy dwoje partnerów oraz 9 specjalistów  w różnych specjalizacjach prawnych. Wielu z nas posiada dodatkowe uprawnienia doradców restrukturyzacyjnych, świadczy usługi syndyka, jest w toku dalszej kariery naukowej. Wszystko po to, by pogłębiać wiedzę, wyprzedzać rzeczywistość i dostarczać naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i pewności, że są w dobrych rękach. 

Partnerzy Kancelarii mają na koncie liczne publikacje naukowe z zakresu prawa gospodarczego, a także bogate doświadczenie szkoleniowe w w/w zakresie. Jednym z ważniejszych filarów działalności kancelarii jest również kompleksowa obsługa prawna syndyków, zarządców i nadzorców sądowych. Przeprowadziliśmy obsługę ponad pięćdziesięciu wieloletnich postępowań upadłościowych (likwidacyjnych i układowych) spółek znanych z pierwszych stron gazet, gdzie łączna kapitalizacja przekraczała 500 mln złotych. Kancelaria świadczy pomoc prawną w językach: polskim, ukraińskim oraz angielskim.

Nasza kancelaria w liczbach

lat doświadczenia zadowolonych klientów specjalistów pomyślnie zakończonych restrukturyzacji skutecznych windykacji

adw. dr Wojciech Piłat

W obszarze szczególnych zainteresowań Wojciecha Piłata znajdują się: prawo cywilne i gospodarcze, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, w tym obsługa prawna podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Doradztwo w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pomoc w doborze optymalnej struktury funkcjonowania firmy, czy negocjacje z kontrahentami oraz wierzycielami lub obsługa prawna upadłości likwidacyjnych – to obszary największych sukcesów zawodowych Partnera Zarządzającego kancelarii.  Autor poczytnych publikacji, w tym książkowych, ceniony trener prawa upadłościowego. 

r.pr. Ewa Piłat

Mecenas Ewa Piłat, jako znakomity specjalista prawa bankowego, doradza klientom kancelarii w procesach restrukturyzacyjnych, przekształceniach, negocjacjach z wierzycielami. Szczególne sukcesy osiąga w obszarach takich specjalizacji, jak: prawo gospodarcze, prawo transportowe i przewozowe, cywilne, prawo pracy oraz oczywiście prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Mentor zespołu, odpowiedzialna za tworzenie i rozwijanie efektywnych relacji zawodowych oraz za kontrole jakości realizowanych projektów. 

prof. dr hab. Wolodymyr Kossak

Posiada ponadtrzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa. Wyróżniony odznaczeniem „Zasłużony prawnik Ukrainy”. Wybitny specjalista z dziedzin: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa spółek, projektów inwestycyjnych, prawa własności intelektualnej, arbitrażu inwestycyjnego, arbitrażu międzynarodowego, fuzji i przejęć, prawa nieruchomości, prawa przewozowego. Jest członkiem Naukowo-Doradczej Rady Sądu Najwyższego Ukrainy Sędzia Międzynarodowego Komercyjnego Sądu w Wilnie Arbiter sądu rozjemczego przy Lwowskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej Sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Członek Rady Ekspertów Wyższej Kwalifikacyjnej Komisji Gabinetu Ministrów Ukrainy. 

Osiągnięcia Partnerów

Wojciech Piłat

Adwokat, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji Ministra Sprawiedliwości: 983). Partner zarządzający w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Piłat i Partnerzy” w Warszawie, działającej od 1992 roku. Doktorat napisał i obronił pod kierunkiem wybitnego znawcy problematyki upadłości i restrukturyzacji prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego – współautora ustawy upadłościowej z 2003 roku. Ukończył także studia podyplomowe na SGH na kierunku „Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw”.

Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej- Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Ekspert Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm ze szczególnym uwzględnieniem problemów restrukturyzacji oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się od 2004 roku. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Od lat doradza od strony prawnej syndykom masy upadłości. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor. Jest obrońcą w sprawach karnych gospodarczych. Autor pierwszego polskiego bloga prawniczego o upadłości i restrukturyzacji (www.prawo- upadłościowe.pl). Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny m.in. w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna itp.

Ewa Piłat

Radca prawny z niemal trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym, tj. od czasu, gdy w latach 1988-89 zdała egzaminy: sędziowski i radcowski. Posiada duże doświadczenie w bankowości. Pełniłą funkcje dyrektorskie (dyrektor oddziału, dyrektor finansowy) m.in. w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Banku Pekao S.A., a także w CPN S.A. Od 2002 r. partner w Kancelarii Prawniczej „ Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych” w Warszawie.

W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, prawie transportowym i przewozowym, prawie pracy, a także w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Odbyła liczne szkolenia z zakresu organizacji, zarządzania, negocjacji, analiz kredytowych, zarządzania ryzykiem i prawnych zabezpieczeń kredytów, tak w Polsce, jak i w USA.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zarówno w ramach bieżącej działalności, jak i tych w trudnej sytuacji. Od lat doradza od strony prawnej syndykom masy upadłości. Doradza także firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, paliwowej i bankowości.

Aktualności

Aktualności