Konferencja B+R UAP - Nowa Jakość Współpracy Nauki z Biznesem | Piłat & Partnerzy