Celowo, umyślnie, czy wskutek rażącego niedbalstwa - jak doprowadziłeś do swojej niewypłacalności? | Piłat & Partnerzy